นักท่องเที่ยวแห่ชมความงามวัดทุ่งเศรษฐีจ.ขอนแก่น

2627

ประชาชนจำนวนมากร่วมทำบุญที่วัดทุ่งเศรษฐี จ.ขอนแก่น พร้อมชมสถาปัตยกรรมที่งดงามสร้างอยู่บนความเชื่อว่าพื้นที่จัดสร้างเป็นประตูเชื่อมระหว่างสามโลก คือ โลกบาดาล โลกมนุษย์ และสวรรค์

ภาพมุมสูงที่บันทึกความสวยงามของวัดทุ่งเศรษฐี จ.ขอนแก่น บนเนื้อที่ 73.2 ไร่ บริเวณทางเลี่ยงเมือง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตัววิหารหลัก คือ มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ ที่สร้างมาเพื่อสะท้อนถึงความเชื่อว่า หากใครมากราบไหว้สักการะสถานที่แห่งนี้เพียงครั้งเดียว เหมือนกับว่าได้มาสักการะองค์เจดีย์ถึง 3 โลก คือ เจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นครเจดีย์ในนาคพิภพ และมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุบนโลกมนุษย์ โดยบรรจุพระทันต์แก้วซี่ขวาล่างพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ และเครื่องสักการะ

จากความงดงามและศักดิ์สิทธิ์นี้ทำให้ประชาชนทั้งใน จ.ขอนแก่น และนักท่องเที่ยว ต่างมาร่วมทำบุญ          และเวียนเทียนรอบมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ ช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ผ่านมา

ขณะที่การออกแบบสร้างมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุถูกจัดให้อยู่ตรงกลาง มีบึงน้ำล้อมรอบตกแต่งบันไดทั้ง 4 ด้านด้วยลวดลายของสัตว์ 4 ตระกูล เรียกว่า บันไดธาตุสี่ พร้อมผู้ดูแลทั้ง 4 ทิศเปรียบเสมือนจุดนี้ คือบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่าง 3 โลกธาตุ ทั้งสวรรค์ มนุษย์ และเมืองบาดาล

ส่วนภายนอกองค์เจดีย์มีการจัดแสดงลานพญายมและสวนนรก มีรูปปั้นเรื่องนรกขุมต่างๆ ผลกรรมจากการผิดศีล 5 พื่อใช้ประชาชนเรียนรู้เรื่องศีลธรรม บาปบุญคุณโทษ ตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนา