คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ปาฎิหาริย์สร้างได้ ๒

344

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้อธิบายปาฎิหาริย์ที่ควรบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยไปแล้ว ๒ ข้อ วันนี้เรามารับชมกับอีก ๓ ข้อที่เหลือกันว่าจะมีเรื่องใดอีกบ้าง รับชมได้ดังนี้

ปาฏิหาริย์ในวิกฤตการณ์ถ้ำหลวงต่อจากเมื่อวานก็คือ

๓. ปาฏิหาริย์แห่งทรัพยากรบุคคล

ในการช่วยเหลือน้อง ๆ ทั้ง ๑๓ คนคราวนี้ เราได้เห็นการสนธิกำลังของมืออาชีพจากหลากหลายสาขา หลากหลายวงการ และเหนืออื่นใดทุกคนได้ทำงานร่วมกันจนประสบความสำเร็จ

๔. ปาฏิหาริย์แห่งการบริหารจัดการ

การทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา โดยมี ๑๓ ชีวิตเป็นเดิมพัน แต่แล้ววิกฤติที่เลวร้ายที่สุดนี้ก็ผ่านไปได้ เนื่องเพราะมีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม โดยผู้นำที่มีภาวะผู้นำเต็มเปี่ยม

๕. ปาฏิหาริย์แห่งสื่อมวลชนและเทคโลโนยี

หากไม่มีอานุภาพของสื่อมวลชน และเทคโนโลยีที่ทันยุค ทันสมัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ก็ไม่แน่นักว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จะเกิดขึ้นอย่างมีพลังเช่นที่เห็นหรือไม่

ทั้งหมดที่กล่าวมาคือปาฏิหาริย์ที่เกิดจากหัวใจ มันสมองสองมือของมนุษย์ที่เดินเหินอยู่บนดิน ไม่ใช่จากอำนาจวิเศษของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่อย่างใด

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                สติปัญญา ความเมตตาอาทร ความเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ เทคโนโลยี สื่อมวลชน การบริหารจัดการอย่างเป็นมืออาชีพ ทั้งหมดนี้แหละคือมวลรวมแห่งปาฏิหาริย์ที่เราสามารถสร้างเองได้