เตรียมทำประชาพิจารณ์ ก่อนยกระดับ “ถ้ำหลวง–ขุนน้ำนางนอน” เป็นอุทยานแห่งชาติ

970

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมทำประชาพิจารณ์ รอบถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ก่อนประกาศยกระดับเป็น “อุทยานแห่งชาติ”

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานฯ  จะร่างแผนการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ให้คืนสู่สภาพเดิม แต่ยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ เพราะพื้นที่มีความเสียหายค่อนข้างมาก มีทั้งการขุดเจาะ การสำรวจโพรง การทำลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งแผนการฟื้นฟูฯ จะต้องเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณา

กรมอุทยานฯ ยังเตรียมประกาศพื้นที่วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติด้วย แต่จะต้องทำประชาพิจารณ์ สอบถามความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ก่อน โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม หากบริเวณใดมีผลกระทบกับประชาชน ก็จะกันพื้นที่นั้นออก ไม่ให้อยู่ในเขตประกาศของกรมอุทยานฯ

จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า พื้นที่ทั้งหมดที่ได้วางแผนไว้ ยังอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของประชาชน และหากยกระดับเป็นอุทยานแห่งชาติได้ ก็จะทำให้ “ถ้ำหลวง–ขุนน้ำนางนอน” กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดเชียงราย ประชาชนในพื้นที่ ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น