เตรียมหาช่องทางขอสัญชาติไทยให้ทีมหมูป่าอะคาเดมี 3 คน

541

กระทรวงมหาดไทย เตรียมหาช่องทางขอสัญชาติไทย ให้ทีมหมูป่าอะคาเดมี 3 คน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานการเกิด

นายวีนัส ศรีสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าผู้บังคับบัญชาได้กำชับให้หาช่องทางตามกฎหมาย เพื่อให้สัญชาติไทยกับสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมี 3 คน ประกอบด้วย นายเอกพล จันทะวงษ์ อายุ 25 ปี หรือ ผู้ช่วยโคชเอก นายพรชัย คำหลวง อายุ 16 ปี  และ เด็กชายอดุลย์ สามออน อายุ 14 ปี โดยเป็นการได้สัญชาติ ตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 2 ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ ปี 2559

ขณะนี้เจ้าหน้าที่อำเภอแม่สาย อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานการเกิด โดยต้องตรวจสอบว่าแต่ละคนเกิดในประเทศไทยหรือไม่ หรือมีบิดา – มารดา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทยหรือไม่ หรือ บิดา-มารดา ได้สัญชาติไทยจากการแปลงสัญชาติหลังเด็กเกิดหรือไม่ ซึ่งแต่ละกรณีจะมีวิธีการดำเนินการไม่เหมือนกัน

ในการยื่นขอสัญชาติไทย ตามกฎหมายหากอายุไม่เกิน 18 ปี ให้ยื่นขอกับนายอำเภอที่มีภูมิลำเนา แต่หากอายุเกิน 18 ปี ต้องยื่นขอกับผู้ว่าราชการจังหวัด