คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน วังเวียง

278

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้นำทัศนียภาพอันสวยงามของอ่างหลวงมาฝากคุณผู้ชมแล้ว สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ในตอนนี้จึงได้นำบทกวีนิพนธ์ภาพรวมของเมืองวังเวียงมาฝากดังนี้

                ขุนเขาเย้าหยอกหมอกม่าน             เมฆผ่านมองเมียงเพียงเขา

เหลืองเข้มเรียงรายพรายเพรา                         นาข้าวรวงค้อมน้อมนวล

                อุ่นไอตะวันแตะฟ้า                        นกกาแซ่ศัพท์ขับสรวล

ลมเอยรำเพยเชยชวน                                   ยิ้มยวนแม่หญิงอ่อนเยาว์

                คือเช้าหนึ่งเช้าช้าช้า                     รินชาจากป้านจอกเปล่า

ปล่อยวางขัวโขนโยนเงา                                 นิ่งเนานิรันดร์รมณีย์

                ทอดน่องท่องน้ำลำซอง                  ใหลล่องเลาะเหลี่ยมภูศรี

ป่าใหญ่ไพรหนาธานี                                      สบายดี “วังเวียง” เคียงใจ