พิม-พิมประภา พรีเซ็นเตอร์รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 61

894

“พิม-พิมประภา ตั้งประภาพร” นักแสดงจากช่อง 7HD เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ ผู้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด (26 มิถุนายน) วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล