คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน คนมีอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้เป็นคนโชคดี

312

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์นำคติธรรมของการเป็นคนโชคดีต่อเนื่องจากเมื่อวานมาฝากดังนี้

คนที่มีอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้เป็นคนโชคดี ก็เพราะคนที่มีลักษณะเช่นนี้จะเป็นคนที่

๑. สุขง่าย เพียงได้อ่านหนังสือดี ๆ สักเล่มหนึ่ง ก็หาความสุขได้แล้ว ไม่ต้องลงทุนลงแรงมากมาย

๒. ฉลาดเพิ่มขึ้นทุกวัน เพราะได้เพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลา

๓. มีสติปัญญาลึกซึ้งกว้างขวาง ยั่งโยงถึงทั้งทางโลกและทางธรรม

๔. มีความสามารถในการบริหารจัดการชีวิต ได้ดีกว่าคนทั่วไป

๕. เป็นผู้สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ตนและแก่โลก

๖. มีโอกาสได้เป็นผู้นำในการสร้างความเปลี่ยนแปลง

๗. มีชีวิตที่คุ้มค่าเพราะเข้าถึงสาระอันเป็นแก่นสารของชีวิต

คนที่เรียนรู้อยู่เสมอย่อมจะมีปัญญา ดังนั้นจึงรู้ว่าอะไรเป็นสาระ อะไรไร้สาระ สามารถเลือกที่จะดำรงชีวิตอย่างมีแก่นสาร ใช้เวลาในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรังสรรค์สิ่งที่ดีงามล้ำเลิศให้แก่ชีวิตของตน และฝากไว้เป็นอนุสรณ์บนโลก

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                จงเรียนรู้อยู่เสมอจากทุกคน จากทุกสิ่ง และจากทุกประสบการณ์