คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน คนมีสติเป็นคนโชคดี

444

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้พูดถึงลักษณะของคนที่มีโชคไปแล้ว และในตอนนี้ พระอาจารย์ได้แนะนำให้ทุกคนรู้จักกับคำว่า “สติ” มาฝาก ทำไมทุกคนต้องมีสติ พระอาจารย์มีคำตอบดังนี้

คนมีสติเป็นคนโชคดี

สติ แปลว่า ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ความรู้จักยับยั้งชั่งใจ

ที่กล่าวว่าคนมีสติเป็นคนมีโชคก็เพราะว่า คนมีสติย่อมจะไม่ทำอะไรที่ผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดทางการคิด การพูด การทำ หรือการใช้ชีวิตประจำวัน

ทุกปีเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทย เรามักจะได้ยินข่าวว่า มีคนบาดเจ็บล้มตายเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างมากมาย และพิกลพิการอีกนับหมื่นคนต่อปี จนสื่อมวลชนเรียกเทศกาลสงกรานต์ว่า เป็นช่วงเวลา ๗ วันอันตราย โดยสาเหตุของการล้มตายและบาดเจ็บเกิดจากการขาดสตินั่นเอง

คนมีสติเราถือกันว่าเป็นคนมีโชค เพราะเรื่องร้าย ๆ ที่เกิดขึ้นกับคนอื่นจะไม่มีทางเกิดขึ้นกับเขาเลย เนื่องจากคนมีสติจะมีความสามารถในการครองกาย ครองวาจา ครองใจ และครองตนให้มีปกติสุขในที่ทุกสถานและในกาลทุกเมื่อ

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                สติมโต สทา ภทฺทํ               คนมีสติจะได้พบสิ่งดี ๆ ในกาลทุกเมื่อ