เตือน ชายฝั่งทะเลอันดามัน-อ่าวไทยตอนบนระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง

1016

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือน ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง บริเวณทะเลอันดามัน และ อ่าวไทยตอนบน

ในช่วงวันที่ 17-20 มิถุนายน 2561 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยบริเวณทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขณะที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา มีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ควรงดออกจากฝั่ง

สำหรับประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย

เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเล อันดามัน และอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง