“เอส-กันตพงศ์” เข้ารับพระราชทาน “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี 2561

607

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องใน วันอานันทมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โอกาสนี้ได้พระราชทาน เข็มวันอานันทมหิดล เป็นของที่ระลึกแก่หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนศิลปินดาราร่วมกิจกรรม และผู้แทนศิลปินดาราที่ร่วมรณรงค์รับบริจาคเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2561

โดย เอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์ นักแสดงจากละครเรื่อง เล็บครุฑทางช่อง 7HD เป็นตัวแทนสถานีฯ เข้ารับพระราชทาน เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี 2561 

งานนี้ หนุ่่ม เอส-กันตพงศ์ ได้เปิดเผยความรู้สึกในครั้งนี้ว่า

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนสถานีฯ เข้ารับพระราชทาน เข็มวันอานันทมหิดล” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นเกียรติอย่างสูงต่อตัวผมและครอบครัวครับ โดย เข็มวันอานันทมหิดล” มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อหารายได้สนับสนุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และช่วยเหลือ พระภิกษุอาพาธ-ผู้ป่วยยากไร้” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนมนุษย์อีกด้วยนะครับ ทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ เริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้และส่งต่อน้ำใจ เพื่อสร้างกุศลกันเยอะๆ นะครับ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางwww.facebook.com/ anandamahidol.day”

ติดตามภาพกิจกรรมดีๆ และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของช่อง 7HD ได้ทาง www.facebook.com/BBTV.Ch7, www.ch7.comและ Instagram : @bbtv_ch7