ช่อง 7HD จัดใหญ่! ครบ 10 ปี 7 สีปันรักให้โลก เปิดตัว 10 พรีเซ็นเตอร์ใหม่

1420

หากนับย้อนไปเมื่อ 10 ปีก่อน ที่ปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก ต้นเหตุที่แท้จริงล้วนเกิดขึ้นจากมนุษย์ การลดปัญหาภาวะโลกร้อน จึงเป็นหน้าที่ของทุกคน  ซึ่ง ช่อง 7HD เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงถือโอกาสอันดีเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกใน วันที่ 5 มิถุนายน 2551  ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน เปิดตัวโครงการ สีปันรักให้โลก” เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น กระตุ้นให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาโลกของเรา ภายใต้แนวทาง รักษ์” ได้แก่ รักษ์น้ำ (Save Waterรักษ์ต้นไม้ (Save Tree รักษ์อากาศ (Save Climate) และ รักษ์พลังงาน (Save Energy) ผสานกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเชื่อว่าหากทุกคนร่วมมือกันคนละไม้คนละมือ จะสามารถรักษาโลก รักษาชีวิต รักษาครอบครัวของเรา รวมถึงทุกๆ ชีวิตบนโลกไว้ได้ อันเป็นที่มาของแนวคิดโครงการ “รักษ์โลก รักษ์ชีวิต” หรือ “SAVE WORLD SAVE LIFE”

10 ปีที่ผ่านมา โครงการฯ มุ่งเชิญชวนให้ทุกคนรวมพลัง และร่วมมือกันทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง ขยายผลสู่สังคม และชุมชน ปลูกฝังความรู้เรื่องภาวะโลกร้อนให้แก่เด็ก และเยาวชนคนรุ่นใหม่ พร้อมเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับโครงการฯ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งกิจกรรมในโครงการฯ ที่โดดเด่น และเป็นที่จดจำของประชาชนทั่วไป แบ่งเป็นกิจกรรมที่สถานีฯ จัดขึ้น อาทิ “โรงเรียนต้นแบบ ปันรักให้โลก (ปี 2552-2555) ที่เปิดให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เขียนโครงการเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนของโรงเรียนเข้าประกวด 1 โครงการ ความยาวไม่ เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมสิ่งแวดล้อม โรงเรียนละ 50,000 บาท  โล่ประกาศเกียรติคุณ และป้ายโรงเรียนต้นแบบ ปันรักให้โลก นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือกันของทุกฝ่าย ทั้งภายในโรงเรียน เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และภายนอกโรงเรียน เช่น ประชาชนในชุมชนรอบข้าง โดยในแต่ละปีมีโรงเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 โรงเรียน

หรือกิจกรรม 7 สี ชวนคนไทยรักษ์พลังงาน (ปี 2552) เป็นกิจกรรมที่พรีเซ็นเตอร์และนักแสดง เดินรณรงค์ลดการใช้พลังงาน ณ แยกเพลินจิต และอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนหันมาช่วยกันประหยัดพลังงาน ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีโครงการ แจกกล้าไม้ พร้อมหนังสือ 100 เรื่องรักษ์โลก ให้โลกรัก นักแสดงของสถานีฯ จะแจกกล้าไม้ให้แก่ประชาชนตามสถานที่ต่างๆ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันครบรอบโครงการฯ โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จาก กรมป่าไม้ รวมแล้วหมื่นกว่าต้น รวมทั้งกิจกรรม รักษ์น้ำ Save Water (ปี 2559) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด สงกรานต์สร้างสรรค์ รักษ์น้ำ รักษ์โลก รณรงค์ให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สนุกสนานและประหยัดน้ำ โดยสถานีฯ ได้ผลิตกระบอกฉีดน้ำ (ฟอกกี้) กว่า 5 พันกระบอก แจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปใช้เล่นน้ำสงกรานต์อย่างประหยัด ซึ่งทำให้เกิดกระแสการรณรงค์ประหยัดน้ำช่วงวันสงกรานต์ในเวลาต่อมา

นอกจากนี้โครงการยังได้ร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น อาทิ ร่วมกับกองทัพเรือในกิจกรรม ปล่อยเต่าทะเล เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งนักแสดง และพรีเซ็นเตอร์ของสถานีฯ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกปี และร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในกิจกรรม กรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ (ปี 2559) ในการรณรงค์ให้กลุ่มคนเมือง หันมาปลูกต้นไม้ในพื้นที่บ้านของตัวเองเพื่อลดมลพิษ ซึ่งนักแสดง และผู้ประกาศข่าวของสถานีฯ ได้ร่วมรณรงค์อย่างเต็มที่ หรือร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในกิจกรรม เที่ยวเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้ ให้ขยะใต้น้ำเป็นศูนย์ (ปี 2561) โดยโครงการฯ ได้นำนักแสดงเข้าร่วมเก็บขยะริมชายหาด และใต้น้ำ พร้อมกับปล่อยเต่าคืนสู่ทะเล เป็นต้น

และวันที่ 5 มิถุนายน  2561 เป็นวันที่โครงการฯ ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ครบ 10 ปี ช่อง 7HD เลยถือโอกาสนี้ เปิดตัว 10 พรีเซ็นเตอร์รุ่นใหม่ เป็นกลุ่มพระนางดาวรุ่งที่เป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่ สามารถเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนแฟนๆ ทั่วประเทศ ทุกเพศทุกวัย ให้หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยพรีเซ็นเตอร์ฝ่ายชาย ได้แก่ แบงค์-อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ โดนัท-ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ แชป-วรากร ศวัสกร ยูโร-ยศวรรธน์ ทะวาปี เกรท-สพล อัศวมั่นคง และพรีเซ็นเตอร์ฝ่ายหญิง ได้แก่ โบว์-เมลดา สุศรี พิม-พิมประภา ตั้งประภาพร มุก-มุกดา นรินทร์รักษ์ ชิงชิง-คริษฐา สังสะโอภาส พระพาย-รมิดา ธีรพัฒน์ โดยพรีเซ็นเตอร์ทั้ง 10 คน จะทำหน้าที่สืบสานเจตนารมณ์รณรงค์ลดโลกร้อนตามรอยพรีเซ็นเตอร์รุ่นพี่ ผ่านบทเพลงชื่อว่า ปันรัก ด้วยสองมือเรา ที่แต่งขึ้นใหม่ พร้อมถ่ายทำมิวสิควิดีโอตามสถานที่อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ทะเล ป่าชายเลน และน้ำตกลำธาร เพื่อให้เห็นภาพธรรมชาติที่สวยงาม ควรแก่การรักษาไว้ พร้อมถ่ายทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงสภาพปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นกระตุ้นให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาโลกของเรา ด้วยการแชร์ไอเดียวิธีการรักษ์โลกในสไตล์ของตัวเอง โดยจะหมุนเวียนออกอากาศทาง ช่อง 7HD ให้ชมกันตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนโครงการฯ ทำหน้าที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสถานีฯ จัดขึ้น หรือร่วมกับสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวทาง รักษ์” ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นอีกด้วย

โดยหนึ่งกิจกรรมสำคัญในปีนี้ ที่พรีเซ็นเตอร์ทั้ง 10 คน ต้องสานต่อ คือกิจกรรม ปันรัก คืนผืน ป่าสู่ผืนดิน อันเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2559 หลังจากที่กรมป่าไม้ ได้ปฏิบัติการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวน ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โครงการฯ จึงรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมกับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ด้วยการสนับสนุนการปลูกป่าบนพื้นที่โล่งกว่า 60 ไร่ และในทุกๆ ปี โครงการฯ ได้นำนักแสดง และอาสาสมัครเดินทางไปปลูกป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนค่อยๆ เกิดเป็นผืนป่ารวมแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ภายใต้การดูแลของสถานีฯ ร่วมกับกรมป่าไม้ โดยใช้สัญลักษณ์รูปมือสีฟ้า และสีเขียว แทนการร่วมมือร่วมใจในการรักษาผืนป่า และผืนน้ำต้นน้ำ อันเป็นที่มาของสีประจำโครงการ สีปันรักให้โลก คือ สีฟ้า แทนผืนน้ำ และ สีเขียว แทนผืนป่า

ติดตามกิจกรรมดีๆ และข่าวสารของโครงการ “7สี ปันรักให้โลก ได้ทาง ช่อง 7HD กด 35, Facebook Fanpage : BBTV Channel7, Green Report คอลัมน์ข่าวช่อง 7 สี และ www.ch7.com