คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน แจกันหรือกระโถน

241

จะอมยิ้มหรืออมทุกข์อยู่ที่เราเลือกเอง สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้หยิบยกหลักธรรมเกี่ยวกับการฝึกจิตให้ตัวเอง จะเป็นอย่างไรนั้น รับชมดังนี้

ตามหลักพุทธศาสนาเรามีความเชื่อกันว่า จิตเดิมแท้นั้นประภัสสร คือ มีความบริสุทธิ์ผุดผ่อง แต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสที่จรมา ผลจากกิเกสที่จรมาทำให้จิตเสื่อมคุณภาพไป เพราะฉะนั้นเราจึงควรหมั่นฝึกจิตด้วยสมาธิภาวนา และการศึกษาที่ถูกต้องอยู่เสมอ

จิตที่ฝึกดีแล้วจะเป็นที่รวมของคุณงามความดีมากมาย เหมือนแจกันอันเป็นบรรจุไว้ซึ่งดอกไม้ที่มีความสวยงามและมีกลิ่นหอม

ส่วนจิตที่ไม่ได้ฝึกก็จะเป็นที่รวมของกิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด ไม่ว่าจะเป็นความโลภ ความโกรธ ความหลง ล้วนแล้วแต่มีอยู่ในจิตที่ไม่ได้ฝึกนี้ทั้งหมดทั้งสิ้น

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ใจของเราเป็นได้ทั้งแจกันและกระโถน

ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาอะไรใส่ลงไป