คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน แจ๊กหม่าสอนน้อง

152

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้หยิบยกสุนทรพจน์เกี่ยวกับการวางแผนการใช้ชีวิตของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งมาฝากดังนี้

แจ๊กหม่า คือหนึ่งในนักธุรกิจจีนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก ทุกวันนี้นอกจากจะบริหารธุรกิจแล้ว แจ๊คหม่ายังเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่มีคนอย่างจะฟังเขาทั่วโลก

สุนทรพจน์ของเขานั้นขึ้นชื่อว่ามีความแหลมคม เพราะอุดมด้วยหลักคิด ประสบการณ์ที่น่าสนใจและแปลกใหม่ โดยเขาแนะนำเอาไว้ว่า คนที่อยากประสบความสำเร็จ และมีเวลาเหลือมากพอสำหรับการใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวของตัวเองในบั้นปลาย ควรจะบริหารจัดการชีวิตในแต่ละช่วงวัย ดังต่อไปนี้

ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี            จงทำงานกับบริษัทที่ดี

ช่วงอายุ ๓๐-๔๐ ปี            อยากทำอะไรก็จงรีบทำ

ช่วงอายุ ๔๐-๕๐ ปี            ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัด

ช่วงอายุ ๕๐-๖๐ ปี            จงใช้เวลาพัฒนาคนรุ่นต่อไป

ช่วงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป           จงพักผ่อน เลี้ยงหลานอยู่กับบ้านอย่างมีความสุข

เพราะฉะนั้นใครอยากกพิสูจน์คำแนะนำนี้ว่ามีคุณค่าเพียงไร ก็ลองนำไปประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเองก็แล้วกัน

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                การใช้ชีวิต ก็เหมือนการลงทุนทำธุรกิจ นั่นก็คือ หากไม่วางแผนให้ดีก็ย่อมมีโอกาสล้มเหลว แต่หากวางแผนเอาไว้เป็นอย่างดีก็ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จ