คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน อย่าเห็นแก่ตัว

508

การหมดความเห็นแก่ตัว คือ การหมดทุกข์ สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่านว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้หยิบยกหลักธรรมเกี่ยวกับการอย่าทำตัวเป็นคนเห็นแก่ตัวมาฝากดังนี้

ความเห็นแก่ตัวทำให้โลกเต็มไปด้วยปัญหา

รากฐานของความเห็นแก่ตัวก็คือความโลภ เพราะเมื่อโลภแล้วก็อยากจะได้ ใคร่จะมี ทั้ง ๆ ที่สิ่งที่ตัวอยากจะได้ใคร่จะมีนั้น บางทีตัวเองก็ไม่มีความจำเป็นต้องกิน ต้องใช้

มหาตมะ คานธี รัฐบุรุษคนสำคัญของอินเดียและของโลก เคยกล่าวถึงอันตรายของความโลภว่า โลกมีทรัพยากรเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งโลก แต่ไม่เพียงพอ สำหรับคนละโมบเพียงคนเดียว

ท่านพุทธทาสภิกขุ มหาปราชญ์ชาวพุทธของไทย ก็ตระหนักรู้เป็นอย่างดีว่า ความโลภที่แสดงตัวออกมาเป็นความเห็นแก่ตัว เป็นอันตรายต่อสันติสุขของมนุษย์ ดังนั้นในช่วงท้าย ๆ ของชีวิต ท่านจึงเน้นสอนเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวเป็นหลัก

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                บุคคลก็อย่าเห็นแก่ตัว, ครอบครัวก็อย่าเห็นแก่ตัว, หมู่บ้านก็อย่าเห็นแก่ตัว, เมืองนี้ จังหวัดน็ไม่เห็นแก่ตัว, ประเทศนี้ก็ไม่เห็นแก่ตัว, โลกนี้ก็ไม่เห็นแก่ตัว นั่นแหละคือหนทางรอดของมนุษย์