เตือน! 19 จังหวัด อีสาน ตะวันออก ใต้ ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง

735

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน 19 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจเกิดขึ้นในวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าว่า ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

โดยบริเวณที่ได้รับผลกระทบมีดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคตะวันออก จะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดสระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด ส่วนภาคใต้ บริเวณ 11 จังหวัด เช่นที่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ และสตูล ส่วนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จะมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่

โดยตั้งแต่วันนี้ 21 พ.ค. ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ในขณะที่มีฝนฟ้าคะนอง