คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน มนุษย์กับธรรมชาติ

433

มนุษย์กับธรรมชาติเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งมนุษย์ควรจะรักษาไม่ใช่ทำลายธรรมชาติเสียเอง  สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี วันนี้พระอาจารย์ได้หยิบยกหลักธรรมของมนุษย์กับธรรมชาติมาฝากดังนี้

มนุษย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ หรือเป็นธรรมชาติเลยทีเดียว แต่ด้วยการศึกษาที่ผิด จึงทำให้เรามองตัวเองแยกต่างหากจากธรรมชาติ และแย่ยิ่งกว่านั้นก็คือ มนุษย์กลายเป็นผู้ทำลายธรรมชาติอย่างปราศจากเยื่อใยไมตรีเป็นต้นว่า

เมื่อเราตัดต้นไม้ทำลายป่า ฝน ฟ้า ก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล ครั้นฝนตกลงมา น้ำก็จะบ่ามาท่วมบ้านท่วมเมืองได้อย่างง่ายดาย หรือเมื่อเราปล่อยมลพิษเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ควันพิษก็จะย้อนกลับลงมาทำอันตรายคนทั่วไป

เพราะตระหนักว่าคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และเราเองก็มีชีวิตอยู่ในวงล้อมของธรรมชาติ พระพุทธศาสนาจึงสอนให้เราอยู่ร่วมกับธรรมชาติฉันกัลยาณมิตร และพึงปฏิบัติต่อธรรมชาติอย่างที่มิตรที่ดีพึงปฏิบัติต่อกันและกัน

เมื่อเราดีต่อธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะดีต่อเรา นี่เป็นกฎแห่งสัจธรรมที่มนุษย์ไม่ควรมองข้าม

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                หากเราโยนแม่ธรรมชาติ ออกทางหน้าต่าง เธอจะกลับเข้ามาทางประตูพร้อมกับคราด (มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ)