อันซีนปราสาทหินพันยอด ยลถิ่นฟอสซิลล้านปี แลวิถีชาวเล เกาะเขาใหญ่ จ.สตูล

3118

หลังจากยูเนสโกประกาศให้อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักมากขึ้น โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อย่าง ปราสาทหินพันยอด ที่เกาะเขาใหญ่ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ซึ่งยังคงเปิดให้ท่องเที่ยวได้ถึงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ ก่อนจะปิดเกาะเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ ไปชมความสวยงามของท้องทะเล และวิถีชีวิตชาวเล ในอำเภอละงู จังหวัดสตูล

คลองละงู ลำคลองสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านละงู ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้วิธีการหาหอยปะ หรือหอยตลับ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเกาะเขาใหญ่ จะต้องแวะร่วมสนุกกันก่อน

จากนั้นล่องเรือกันต่อ ผ่านซุ้มอุโมงค์ป่าโกงกาง ซึ่งถือเป็นโชคดีของเราที่ได้เจอฝูงโลมา แหวกว่ายมาทักทาย และถ้าใครมาช่วงนี้ ยังได้ชมวิถีชาวประมงพื้นบ้าน ในการออกหาแมงกระพรุนกลางทะเลอีกด้วย สัมผัสวิถีชาวเลกันพอสมควรแล้ว เราก็มาถึงจุดหมาย นั่นก็คือปราสาทหินพันยอด

และแล้วเรือก็ลอดผ่านโพรงหินเข้ามา พบกับชายหาดและน้ำทะเลสีเขียวมรกตที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเกาะหินปูน ประติมากรรมธรรมชาติ ที่เกิดจากน้ำฝนกัดกร่อนเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี จนกลายเป็นยอดแหลมคล้ายปราสาทในเทพนิยายและเป็นที่มาของชื่อปราสาทหินพันยอด ยิ่งได้มองจากภาพมุมสูง ยิ่งเห็นถึงความงดงาม แปลกตา เป็นเสน่ห์ที่สะกดใจนักท่องเที่ยวให้มาเยือน

นอกจากปราสาทหินพันยอดแล้ว หมู่เกาะเขาใหญ่ ยังเป็นที่ตั้งของอ่าวฟอสซิล ซึ่งมีไฮไลท์คือการแชะภาพเก๋ๆกับหัวใจที่ปลายอุโมงค์ และชมหลักฐานสำคัญทางธรณีวิทยา อย่างฟอสซิลหมึก นอติลอยด์ และฟอสซิลหอย แอมโมไนต์ ที่ปรากฏบนลานหินปูนขนาดใหญ่

การท่องเที่ยวเกาะเขาใหญ่ เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่บริหารจัดการโดยชุมชนบ้านหัวทาง ตะโล๊ะใส ปากบารา และบ่อเจ็ดลูก โดยมีคอนเซ็ปต์ว่า มาแลต๊ะ หรือ มาดูสิ

คุณผู้ชมที่สนใจการท่องเที่ยวเกาะเขาใหญ่ ชมไฮไลท์ปราสาทหินพันยอด ยังคงมากันได้ ก่อนที่เกาะจะเริ่มปิดในช่วงกลางเดือนพฤกษาคมถึงตุลาคมนี้ และอย่าลืมช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ที่งดงามและมีค่าไว้ด้วยนะคะ

จุฑามาศ มังกรชัย

รายงาน