สรุป 7 วันสงกรานต์ ตาย 418 คน เจ็บ 3,897 คน

1041

ศปถ. สรุป อุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงสงกรานต์ปี 61 เสียชีวิต 418 คน ผู้บาดเจ็บ 3,897 คน จ.นครราชสีมา ตายสูงสุด 20 คน สาเหตุหลักคือ ดื่มแล้วขับ 

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 หรือ ศปถ.โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 17 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่ 7 วันสุดท้ายของการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เกิดอุบัติเหตุ 307 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 26 คน ผู้บาดเจ็บ 336 คน
สรุปอุบัติเหตุทางถนน สะสม 7 วัน ตั้งแต่วันที่  11-17 เมษายน 2561 เกิดอุบัติเหตุ 3,724 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 418 คนผู้บาดเจ็บ 3,897 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 20 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 133 ครั้ง และยังเป็นจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด 142 คน

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือตายเป็นศูนย์มี 4 จังหวัด ได้แก่ ระนอง สมุทรสงคราม หนองคาย และหนองบัวลำภู สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 40.28 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 26.50 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.85

ขณะที่ สถิติอุบัติเหตุทางถนน รวม 7 วัน ของเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,690 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 390 คน ผู้บาดเจ็บรวม 3,808 คน จะเห็นได้ว่าปีนี้ มีสถิติเพิ่มขึ้น ทั้ง การเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มขึ้น 34 ครั้ง ผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้น 28 คน และผู้บาดเจ็บ เพิ่มขึ้น 89 คน