เข้าวันที่ 5 ช่วง 7 วันอันตราย เสียชีวิตแล้ว 323 คน

675

ศปถ. สรุปยอด 7 วันอันตราย เข้าวันที่ 5 ตายแล้ว 323 คนบาดเจ็บ 3,140 คน จ.นครราชสีมา มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ขณะที่ 7 จังหวัด ที่ยอดตายเป็นศูนย์

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือ ศปถ. สรุปสถิติอุบัติเหตุ ทางถนนประจำวันที่ 15 เมษายน เกิดอุบัติเหตุ 552 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 69 คน ผู้บาดเจ็บ 589 คน รวม 5 วัน จาก 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุสะสม 3,001 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 323 คน ผู้บาดเจ็บ 3,140 คน
โดยจังหวัดนครราชสีมา ยังคงเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 19 คน ขณะที่จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุและ มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือจังหวัดเชียงใหม่  119 ครั้ง บาดเจ็บ 136 คน

ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือตายเป็นศูนย์ มี 7 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ระนอง สตูล สมุทรสงคราม หนองคาย หนองบัวลำภู และอ่างทอง

พร้อมกันนี้ ศปถ. ยังสั่งการให้แต่ละจังหวัดเพิ่มจุดตรวจและจุดบริการประชาชนบนเส้นทางสายหลัก และเข้มงวดการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ที่มีสาเหตุจากขับรถเร็วและการง่วงหลับใน