7 วันอันตราย สงกรานต์ ตายแล้ว 39 เจ็บ 461 ราย

923

สถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 11 เมษายน 2561 วันแรกในห้วง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุแล้ว 447 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 39 คน บาดเจ็บ 461 คน ดื่มแล้วขับยังเป็น สาเหตุอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 หรือ ศปถ. รายงานสถิติอุบัติเหตุ ประจำวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นวันแรกของช่วง 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่เริ่มตั้งแต่ 11 – 17 เมษายน

พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 447 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 39 คน ผู้บาดเจ็บ 461 คน  สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 40.49,ขับรถเร็ว ร้อยละ 26.62 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.96

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 18 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ อำนาจเจริญ เลย นครศรีธรรมราช นครพนม บุรีรัมย์ ชลบุรี เพชรบูรณ์ จังหวัดละ 2 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 18 คน

ทั้งนี้ ศปถ.ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายจราจร และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอย่างเคร่งครัด พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลเส้นทางหลัก สายรอง และเส้นทางโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยว คุมเข้มการขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกกันน็อก ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติด พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มข้น