เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดขบวนสัตว์เล่นน้ำสงกรานต์กับนักท่องเที่ยว

563

ใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์เข้าไปทุกที ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้จัดขบวนสัตว์หลากหลายชนิดออกมา เล่นน้ำกับนักท่องเที่ยวอย่างสนุกสนาน

พังน้ำหวาน ช้างเพศเมียของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแต่งองค์ทรงเครื่องออกมารับพวงมาลัยดอกมะลิจากนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเจ้าหน้าที่ที่พร้อมใจแต่งชุดไทยพื้นเมือง ออกมาร่วมเล่นน้ำกับขบวนสัตว์หลายชนิดทั้งแกะ ม้าแคระ งูหลามเผือก อีกัวนา และคินคาจู ที่ออกมาเดินขบวนให้นักท่องเที่ยวได้สาดน้ำต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายนนี้ ตกแต่งบรรยากาศในรูปแบบล้านนา มีการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ พร้อมกิจกรรมสรงน้ำพระทำบุญพระประจำวันเกิด กิจกรรมกาดหมั้วครัวฮอม และยังได้จัดชุดไทยล้านนาไว้บริการนักท่องเที่ยวฟรี เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา และส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยตลอดเดือนเมษายนนี้