เตือน! 1 – 3 เม.ย.นี้ เหนือ ใต้ กลาง รวมกทม. ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง

555

กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้ช่วงนี้ประเทศไทยมีอากาศร้อน แต่ยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

การพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า คาดหมายว่า ในช่วงวันที่ 29 -31 มีนาคม ประเทศไทยมีอากาศร้อน กับมีพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้น

ส่วนในช่วงวันที่ 1–3 เมษายน บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ จะยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงได้บางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จะมีฝนลดลง