โลกออนไลน์แห่วิจารณ์! หนังสือของหน่วยงานวิชาการ เขียนผิดทั้งเล่ม

254

หนังสือของหน่วยงานทางวิชาการระดับชาติ ใช้ “ค่ะ คะ ล่ะ จ๊ะ จ้ะ” ผิดเกือบทุกหน้า 

เพจเฟซบุ๊ก มานะ มานี ปิติ ชูใจ โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ? นี่คือหนังสือของหน่วยงานทางวิชาการระดับชาติ ซึ่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้นำมาให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อ่าน ทั้งเล่มเขียนคำว่า “ค่ะ คะ ล่ะ จ๊ะ จ้ะ” ผิดทุกหน้า

ทั้งนี้ การเขียนผิดนั้นเป็นปัญหาทางด้านภาษาและพบเห็นได้ทั่วไป แต่ที่น่าเศร้าใจยิ่งกว่าคือแม้แต่ในตำราและเอกสารของหน่วยงานทางวิชาการ ก็ยังเขียนสะกดคำพื้นๆผิด ขาดการตรวจทานและปล่อยให้นำออกมาเผยแพร่และใช้งานจริง

อย่างไรก็ตาม การใช้ “ค่ะ คะ” ที่ถูกต้องคือ คำว่า “คะ” ใช้กับประโยคที่ต้องการแสดงเสียงสูง อาจจะเป็นประโยคคำถามหรือเรียกด้วยความสุภาพ เช่น ไปไหนกันคะ ดูได้ไหมคะ คุณคะเชิญทางนี้ เป็นต้น  ส่วนคำว่า “ค่ะ” (ออกเสียง ขะ) ใช้กับประโยคที่ต้องการเสียงต่ำ อย่างประโยคบอกเล่า ตอบรับ ตอบคำถาม เช่น สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ รักค่ะ เชิญค่ะ   และคำว่า “นะคะ” จะใช้กับประดยคบอกเล่า หรือตอบรับเช่นกัน เช่น ขอบคุณมากนะคะ คิดถึงนะคะ

ขอบคุณภาพจาก มานะ มานี ปิติ ชูใจ