แจ้งดำเนินคดีแล้ว กก.บริษัทในเครือ”เปรมชัย” รุกป่าภูเรือ จ.เลย

383

แจ้งความเอาผิดแล้ว บริษัทผู้ครอบครองที่ดินรุกป่าภูเรือ จ.เลย พร้อมกรรมการบริษัท 3 คนที่ลงนาม

ความคืบหน้าการตรวจสอบ กรณีมีการบุกรุกพื้นที่ป่า อำเภอภูเรือ และ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ของบริษัท ซีพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้เข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินกว่า 6,000 ไร่ ในการทำการเกษตร มาตลอดตั้งแต่ปี 2547 ทั้งที่ นส 3 ก. ถูกยกเลิกไปแล้วและยังไม่ได้รับสัมปทาน ซึ่งบริษัทซีพีเค มีนายเปรมชัย กรรณสูตร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทด้วย ซึ่งการบุกรุกที่ดินได้สร้างความเสียหายให้แก่รัฐกว่า 600 ล้านบาท

ล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ นางพิไลจิตร เริงพิทยา นางนิจพร จรณะจิตต์ และนางอรเอม เทิดประวัติ  เนื่องจากทั้ง 3 คน ลงลายมือชื่อในนามของบริษัท ซีพีเคฯ นำที่ดินที่ถูกเพิกถอนมาทำหนังสือรับรองการทำประโยชน์บางส่วนมายื่นออกโฉนดที่ดิน ถือว่าเจตนาครอบครองที่ดินโดย มิชอบ รวมพื้นที่ 6,215 ไร่ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ กฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขณะที่ นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 5 ฝ่าย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ที่ดินและป่าไม้ ดำเนินการตรวจสอบที่ดินที่ถูกเพิกถอน และจะต้องดำเนินการตรวจสอบบริเวณที่ดินที่ถูกเพิกถอน จำนวน 147 แปลง จำนวนกว่า 6,000 ไร่ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน และจะต้องดำเนินการสอบสวนหาตัวเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดในการเดินออกโฉนดที่ ในปี 2556 จำนวน 38 แปลง พื้นที่ที่ดินจำนวน 679 ไร่ ในบริเวณที่ดินที่ถูกเพิกถอนว่ามีเจ้าหน้าที่ส่วนไหนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกโฉนดในครั้งนี้ต่อไป