คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน พุทธแท้คือแค่ไหน

426

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้นำความหมายที่แท้จริงของคำว่า “พุทธแท้” ที่พุทธศาสนิกชนควรรู้มาฝากดังนี้

พุทธแท้ เน้นใช้เหตุผล                      ไม่ใช่หลอกผู้คน                  ด้วยไสยศาสตร์

พุทธแท้ เน้นพึ่งพระธรรม                    ไม่ใช่ถลำ                         ไปสู่การพึ่งเทพ

พุทธแท้ เน้นวิเคราะห์ปัญหา                ไม่ใช่เอาเวลา                     ไปมัวสะเดาะเคราะห์

พุทธแท้ เน้นการลงมือทำ                   ไม่ใช่บ่นพึมพำ                     ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วย

พุทธแท้ เน้นความเชื่อมั่นในตน             ไม่ใช่หลอกคน                     ให้เชื่อมั่นโชคชะตา

พุทธแท้ เน้นการสร้างสรรค์เหตุ              ไม่ใช่คุณวิเศษ                     ที่ลอยมาเอง

พุทธแท้ เน้นความเรียบง่าย                   ไม่ใช่ยิ่งใหญ่                      อวดเดชศักดา

พุทธแท้ เน้นระเบียบวินัย                      ไม่ใช่ตามใจ                       จนไม่มีแบบแผน

พุทธแท้ เน้นวิริยะ                               ไม่ใช่ปล่อยปละ                  ไปตามยถากรรม

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

“พุทธแท้ เน้นช่วยเหลือสังคม                 ไม่ใช่จ่อมจม อยู่ในอาราม”