คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน การจัดระเบียบพระให้กลับมาเป็นพุทธ

337

ในสมัยก่อนวัดคือสถานปฏิบัติธรรม แต่ในปัจจุบันวัดบางวัดใช้สถานที่เพื่อผลประโยชน์ สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้หยิกยกเอาตัวอย่างถึงผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาฝากดังนี้

มหาเถรสมาคมได้มีฉันทามติ ให้มีการจัดระเบียบการโฆษณาวัตถุมงคลของพระสงฆ์ไทยทั่วประเทศ ผลจากการจัดระเบียบทำให้มีผลกระทบหลายอย่างตามมา เป็นต้นว่า

๑. วัดหลายวัด มีการขนย้ายรูปปั้น “เทพ” ที่มีอยู่มากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งล้วนแต่เป็นเทพนอกคติพุทธศาสนาออกไปจากพื้นที่ของวัด เพราะหลายสิบปีที่ผ่านมาเกิดกระแสการนำเอาเทพเข้ามาประดิษฐานไว้ในบริเวณวัด เพื่อ “เรียกศรัทธามหาชน” ให้มาทำบุญจนกระแสความศักดิ์สิทธิ์ของเทพ กลบกระแสความสำคัญของ “ธรรม”  ไปโดยปริยาย

๒. เกจิอาจารย์สำคัญหลายคน ประกาศยุติบทบาทการเป็น “พ่อมดหมอผี” ของตัวเองลง เพราะพฤติกรรมเหล่านี้ ไม่ตรงกับที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้

๓. เป็นการจัดระเบียบไม่ให้มีกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งเข้ามาอาศัยพระศาสนาหากินในวัดวาอารามอย่างยาวนาน ให้อันตรทานไปจากเขตพุทธะ ธรรมะ และสังฆาวาส

จากการจัดระเบียบพระและวัดดังกล่าวมาของมหาเถรสมาคมจึงนับว่าเป็นงานสำคัญระดับโบว์แดงที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญอย่างแท้จริง

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

“พุทธแท้เน้นปัญญา              ไม่ใช่ไสยศาสตร์

                                เน้นพึ่งธรรม                       ไม่ใช่พึ่งเทพ

                                เน้นเหตุผล                         ไม่ใช่ดลบันดาล

                                เน้นปฏิบัติการ                     ไม่ใช่เอาแต่ขุนขลังขมังเวท