ช่อง 7 สี รับรางวัลคนดีประเทศไทย ประจำปี 2559 – 2560

992

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ส่ง รายการ ธรรมะ ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.40 น. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากโครงการ คนดีประเทศไทย ปีที่ 9 ประจำปี 2559 – 2560 ใน สาขาสื่อมวลชน ข่าวส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจัดโดย มูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ โดยช่อง 7 สี มี คุณเนติ แก้วเคน ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวอาวุโส ผู้รับผิดชอบรายการ ฯ เป็นผู้แทนรับมอบจาก ท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานมอบรางวัล ที่ อาคาร ซีพีทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

อนึ่ง รายการ ธรรมะ เป็นรายการที่นำเสนอคติธรรมจากพระเถระที่ทรงความรู้ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และมีวัตรปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย อีกทั้งมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎก ออกอากาศเป็นประจำ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.40 น. ทางช่อง 7HD กด 35

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการข่าวในช่องทางออนไลน์ได้ทาง news.ch7.com,     แอพลิเคชั่น BBTV CH7, ทวิตเตอร์ ch7tvnews และ Facebook Fanpage : Ch7news และติดตามชมทาง ช่อง 7 HD กด 35

คุณเนติ แก้วเคน เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลจาก ท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต)

ถ่ายรูปหมู่กับผู้ได้รับรางวัลคนดีประเทศไทย ปีที่ 9 ทุกคน