จ.ยโสธรสร้างปราสาทรวงข้าว ในประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่

1136

ชาวอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ร่วมใจกันนำรวงข้าวไปถักทอเรียงร้อย สร้างเป็นปราสาทรวงข้าว ที่สวยงาม เพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของข้าว ในงานประเพณีตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม “บุญกุ้มข้าวใหญ่”

งานตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม บุญกุ้มข้าวใหญ่ จัดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมงาน ภายในงานได้มีการโชว์ปราสาทรวงข้าว

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวอำเภอกุดชุมร่วมกันนำรวงข้าวจำนวนมากน้ำหนักกว่า 1 ตัน ไปถักทอเป็นปราสาท รวงข้าวที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เพื่อระลึกถึงบุญคุณของข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทย พร้อมขบวน รำเซิ้ง จำนวน 10 ขบวน นางรำกว่า 400 คน ร่วมกันรำเซิ้ง เพื่อเฉลิมฉลองปราสาทรวงข้าว

สำหรับประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เป็นประเพณีและวิถีแบบไทย ชาวอีสาน ที่ได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา ตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียกกันว่าฮีตสิบสองคองสิบสี่ แสดงถึงวิถีชีวิตการทำนา การตระหนักถึงบุญคุณข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงทุกวันนี้

เช่นเดียวกับที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นำประชาชนชาว อำเภอบ้านไผ่ ร่วมกันประกอบพิธีสู่ขวัญข้าว และบูชาพระแม่โพสพ ในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดี อำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2561 ท่ามกลาง ความสนใจจาก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมชมงานจำนวนมาก

ต่อกันที่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวแทน ชาติพันธ์ไทยพวน จาก 22 ตำบล 157 หมู่บ้าน กว่า 1,000 คน แต่งกายด้วย เครื่องแต่งกายประจำถิ่นไทยพวน เข้าร่วมขบวนแห่วิถีไทยพวน จากบริเวณหน้าโรงเรียนปิยะบุตร ในตัวตลาด อำเภอบ้านหมี่ ด้วยรถไถการเกษตร

ซึ่งประดับตกแต่ง รูปขบวนของแต่ละชาติพันธุ์ อย่างสวยสด งดงาม เคลื่อนไปตามท้องถนน ไปยังสถานที่จัดงาน บริเวณลานหน้าร้านจอยการเกษตร ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทางรวม 6 กิโลเมตร เพื่อร่วมประกอบพิธี สู่ขวัญข้าว และบูชาฟ้า ในงานประเพณี กำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2561

ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มขึ้นแล้วกับ งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-28 มกราคม 2561 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณหน้าศูนย์รวมราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีขบวนแห่รถบุปผาชาติ พร้อมธิดามะขามหวานที่สวยงามตระการตากว่า 20 ขบวน ในงานยังนำผลผลิตมะขามหวานพันธุ์ต่างๆ จากเกษตรกร มาจำหน่ายในราคาถูก ให้กับนักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับไปรับประทาน หรือเป็นของฝาก

ปิดท้ายที่จังหวัดเชียงราย กับงาน เทศกาลอาหารเชียงราย “มหกรรมอาหารชาติพันธุ์ – อาหารฮาลาล” ภายในงาน มีการจัดขบวนพาเหรดแฟนซี หลากสีสันทั้งกลุ่มผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงวัย และกลุ่มสาวประเภทสองทั้งจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา

รวมทั้งจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวนถึง 11 ขบวน เดินมาตามถนนธนาลัย พร้อมทั้งมีการแสดงโชว์ได้อย่างอลังการ สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาร่วมงาน กันเป็นจำนวนมาก