คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ทางแห่งความสุข

536

ไม่ว่าจะรวยหรือจน ทุกคนก็ต้องทุกข์ แต่เราจะผ่านความทุกข์นั้นไปได้อย่างไร  สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีวิธีการดับทุกข์มาฝากดังนี้

คำสอนของพระพุทธองค์แม้จะมีอยู่มากมายอย่างที่กล่าวกันว่ามีถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ แต่เมื่อกล่าวโดยสาระสำคัญก็มีอยู่เรื่องเดียว คือ ทรงสอนให้รู้จักทุกข์และดับทุกข์นั้นเสียให้สนิท

การดับทุกข์ที่กล่าวมานั้น มีตั้งแต่ทุกข์สามัญ คือ ทุกข์ที่เกิดจากการทำมาหากินไปจนถึงทุกข์ระดับสูงสุด คือ ดับทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิด บรรลุถึงภาวะพระนิพพาน มีอิสรภาพทางจิตวิญญาณถึงที่สุด

ใน “สารานุกรมเพชรจากพระพุทธพจน์” รวมวิธีการดับทุกข์ไว้เยอะแยะมากมาย อาตมภาพอ่านแล้วมีข้อความหลายบทหลายตอนน่าสนใจ วันนี้จึงขอนำมาฝากแฟนรายการดังต่อไปนี้

ไม่ควรลืมตน                       ไม่ควรเอาตัวไปพัวพันกับความชั่ว

ไม่ควรวางใจในคนไม่คุ้นเคย          ไม่ควรสนิทสนมกับคนชั่ว

ไม่พึงหวนคะนึงถึงอดีต                 ไม่พึงวิตกกังวลถึงอนาคต

ไม่ควรให้แต่ละวันผ่านไปเปล่า       ไม่พึงขวนขวายในสิ่งมิใช่ประโยชน์

ไม่พึงหาทรัพย์ด้วยการคดโกง       ไม่ควรทำบาป แม้เพราะเห็นแก่กิน