เทคนิคพัทลุงผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ไทยแลนด์ 4.0

854

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ไทยแลนด์  4.0 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่งใหม่ระดับภาคใต้  โดยใช้งบประมาณเพียง 50,000  บาท

ที่บริเวณหน้าศาลากลางพัทลุงหลังใหม่ นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วย         คณะอาจารย์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นำรถพลังงานแสงอาทิตย์ไทยแลนด์  4.0 ซึ่งเป็นรถขนาด 3 ล้อ มาเผยแพร่แก่หัวหน้าส่วนราชการตามคุณลักษณะ “ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคใต้

โดยสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวนี้จะมีความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และเมื่อนำพลังงานไฟฟ้าจากแผ่นโซล่าเซลล์         มาเก็บไว้ในหม้อแบตเตอรี่สามารถขับขี่ได้ในระยะทาง 45 กิโลเมตร บรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า 200 กิโลกรัม และขับขี่ในระดับความชันห่างจากพื้นดินที่ระดับความสูง 1.8  เมตร โดยใช้ต้นทุนการผลิตเพียง  50,000 บาทเท่านั้น

ผู้อำนวยการวิทยาเทคนิคพัทลุงเปิดเผยว่า การผลิตรถคันดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการสร้างยานพาหนะที่ใช้พลังงานทดแทน สร้างยานพาหนะที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายจากการใช้เชื้อเพลิง มีความเหมาะสมที่จะใช้ในโรงพยาบาล สนามกอล์ฟ หรือสวนสัตว์

ขณะที่นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ทดลองขับขี่รถพลังงานแสงอาทิตย์คันดังกล่าวนี้ไปรอบๆบริเวณศาลากลางจังหวัด และกล่าวว่าในอนาคตสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะได้รับการพัฒนาต่อยอดใช้ในรถยนต์ขนาดใหญ่ต่อไป ซึ่งทางจังหวัดจะสนับสนุนอย่างเต็มที่