สรุป 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ เสียชีวิต423 คน เจ็บ 4,005 คน

1123

สรุปอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ เสียชีวิตรวม 423 คน เจ็บ 4,005 คน สาเหตุหลักยังเป็นเมาแล้วขับเหมือนเดิม แต่ยอดผู้เสียชีวิตลดลงกว่าปีก่อน

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หรือ ศปถ. เปิดเผยสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 3 มกราคม วันสุดท้ายของการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เกิดอุบัติเหตุ 386 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 40 คนผู้บาดเจ็บ 402 คน

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561  เกิดอุบัติเหตุ 3,841 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 423 คน  ผู้บาดเจ็บ 4,005 คน  จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 139 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 17  คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 145 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 43.66  ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 25.23

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.91  และ รถปิกอัพ ร้อยละ 6.84 โดยปีนี้ ปีนี้ยอดอุบัติเหตุลดลงกว่าร้อยละ 2  ส่วนยอดเสียชีวิตลดลงร้อยละ 11.5