คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน โทษของการรังแกอนไลน์

306

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคนี้ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวล้ำ  แต่สื่อสังคมออนไลน์กลับส่งผลลบต่อชีวิตประจำวัน และความสัมพันธ์ของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้หยิบยกผลกรรมของการรังแกออนไลน์มาฝากดังนี้

โลกในยุคออนไลน์มีการใช้โซเชียลมีเดียกลั่นแกล้งกันมากมาย จนเกิดเป็นคำศัพท์ใหม่เรียกว่า “การรังแกออนไลน์”

ผลเสียของการรังแกออนไลน์นั้น มีตั้งแต่เรื่องเล็กน้อย เช่น การใส่ร้ายป้ายสี การขโมยข้อมูลลับมาประจานในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและหนักหนาสาหัสที่สุดก็คือ “การฆ่าตัวตาย” เพราะรับไม่ได้กับการรังแกที่มาทางโลกออนไลน์

พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่า ผู้ใดก็ตาม ที่ทำร้ายผู้บริสุทธิ์ ย่อมจะได้รับโทษทัณฑ์ ๑๐ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ได้รับทุกข์เวทนาอย่างแรงกล้า

๒. เสื่อมเสียชื่อเสียง

๓. ถูกทำร้ายร่างกาย

๔. ป่วยหนัก

๕. วิกลจริต

๖. ต้องราชภัย

๗. ถูกใส่ความอย่างรุนแรง

๘. ไร้ญาติขาดมิตร

๙. ทรัพย์สมบัติพินาศวอดวาย

๑๐. บ้านเรือนถูกไฟไหม้ หรือตายไปก็ตกนรก

ใครก็ตามที่มีความสุขจากการสร้างทุกข์ให้ผู้อื่นโดยผ่านการรังแกออนไลน์ ก็ควรจะเลิกพฤติกรรมให้เร็วที่สุด

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ให้ทุกข์แก่ท่าน     ทุกข์นั้นถึงตัว,    ให้สุขแก่ท่าน        สุขนั้นถึงตัว

ผู้มีปัญญารู้อย่างนี้แล้วย่อมยินดีในการแบ่งปันความสุข