คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ออบหลวง

606

หลายคนคงยังไม่ทราบ ว่าศาสนากับธรรมชาติมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน  สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้นำเรื่อง ความสัมพันธ์ของป่าและพระพุทธศาสนามาฝากดังนี้

อุทยานแห่งชาติออบหลวง ตั้งอยู่ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ ๓๔๕,๖๒๕ ไร่ เป็นต้นน้ำแม่แจ่ม แม่ปิง ซึ่งไหลหล่อเลี้ยงไม่เพียงประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ไหลเลี้ยงไทยทั้งประเทศ

ในมุมมองของพระพุทธศาสนา ป่า สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ได้มีคุณค่าในฐานะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อสุขภาวะเท่านั้น แต่ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการรู้แจ้งของเหล่าพระอริยบุคคลอีกด้วย

ลองจินตนาการถึงครูบาอาจารย์ชั้นนำของไทยเป็นต้นว่า หลวงปู่มั่น หลวงปู่เทสก์ หลวงปู่ชา หลวงปู่ดุลย์ หลวงปู่แหวน หลวงปู่ฟั่น เป็นต้น

ครูบาอาจารย์ชั้นนำดังกล่าวมานี้ ล้วนแต่เป็น “พระวิปัสสนาจารย์” ชั้นยอดของคนไทย และทุกรูป ทุกองค์ ล้วนฝึกหัดปฏิบัติตนอย่างเข้มข้นอยู่ในป่ามาก่อนทั้งสิ้น

พระวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายที่กล่าวมา เมื่อได้ปรีชาญาณ จากในป่าแล้วก็กลับออกมาช่วยเหลือเมืองเกื้อกูลชาวเมือง

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

“รักป่าปลูกป่าป้อง                              ป่าดง

รักสัตว์ปล่อยสัตว์ยง                                         อยู่เหย้า

รักเขาปล่อยเขาคง                                              เคียงป่า

รักธรรมชาติเฝ้า                                                   ฝากฟ้ามาถนอม”