คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ภาวนาอย่าให้เพี้ยน

205

หลายท่านมีความเชื่อว่า การปฏิบัติธรรมนั้น เป็นการสะสมบุญบารมี แต่หากมองย้อนกลับไปถึงหลักคำสอนของพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรมมีความหมายแฝงที่ลึกซึ้งกว่านั้น จะเป็นอย่างไร พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี มีคำตอบดังนี้

เป้าหมายในการปฏิบัติธรรมตามแนวทางพุทธ ก็คือ

การลดทอนความโลภ        มาสู่การกินอยู่แบบพอดี

การลดทอนความโกรธ       มาสู่การอยู่กันด้วยเมตตาธรรม

การลดทอนความหลง        มาสู่การอยู่กันด้วยปัญญา

เมื่อเราอยู่กันแบบพอดี       ชีวิตก็ไม่ต้องดิ้นรนมาก

เมื่อเราอยู่กันด้วยเมตตา     การเข่นฆ่าราวีก็น้อยลง

เมื่อเราอยู่กันด้วยปัญญา     ปัญหาต่าง ๆ ก็ได้รับการแก้ไข, การพึ่งพาคุณวิเศษเวทย์ไสยก็น้อยลงไปด้วย

กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า หัวใจของการปฏิบัติธรรม ก็คือ ลดความโลภ ความโกรธ ความหลง เมื่อจับหลักการของพุทธได้อย่างนี้แล้ว หากสำนักไหนสอนผิดเพี้ยนอย่างไรจากหลักการนี้ เราก็ไม่ต้องตามไป เมื่อไม่ตามไป ก็ไม่ถูกหลอก

โดยนัยดังกล่าวมานี้การปฏิบัติธรรมก็จะนำมาซึ่งความสุข ไม่เป็นที่มาของการปฏิบัติธรรมจนสิ้นเนื้อประดาตัวเหมือนที่ปรากฎเป็นข่าวครั้งแล้วครั้งเล่า

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ปลายทางของการปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธ ก็คือ การลด ละ เลิก ซึ่งความโลภ ความโกรธ และความหลง