คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน สัญญาณของความเสื่อม

305

มหาตมะ คานธี นักคิดคนสำคัญของอินเดีย กล่าวไว้ว่า “เมื่อบาป ๗ ประการปรากฏเมื่อใด แสดงว่าสังคมกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเสื่อม” ความหมายของบาป ๗ ประการคืออะไร พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี มีคำตอบดังนี้

บาป ๗ ประการที่เป็นสัญญาณแห่งความเสื่อมของสังคมก็คือ

๑. เล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ หมายถึง เล่นการเมืองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน แต่ไม่รู้จักทำหน้าที่อันแท้จริงของนักการเมือง

๒. หาความสุขสำราญโดยไม่ยั้งคิด หมายถึง คิดถึงแต่กิน กาม เกียรติของตน โดยไม่สนใจว่าสังคมจะเป็นเช่นไร

๓. ร่ำรวยเป็นอกนิษฐ์โดยไม่ต้องทำงาน หมายถึง กลุ่มคนที่มีความร่ำรวย แต่ไม่สามารถบอกที่มาของทรัพย์สิน เงินตราได้ว่า มาจากการทำธุรกิจอะไร

๔. มีความรู้มหาศาลแต่ความประพฤติไม่ดี หมายถึง กลุ่มคนที่เป็นนักคิด ที่รู้สารพัดรู้ แต่ไม่รู้ที่จะทำตนให้เป็นคนที่มีศีลธรรม

๕. ค้าขายโดยไม่มีหลักศีลธรรม ก็ได้แก่พวกที่มุ่งกำไรมหาศาล แต่ล้างผลาญสันติสุขของสังคม

๖. วิทยาศาสตร์เลิศล้ำแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์ ก็คือ นักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นวิทยาการใหม่ ๆ ขึ้นมาได้แต่ไม่นำมาใช้ในทางสร้างสรรค์สันติสุขของโลก

๗. บูชาสูงสุดแต่ไม่มีความเสียสละ ได้แก่ กลุ่มที่มัวแต่ยกย่องบูชนียบุคลที่ตนเคารพนับถือว่ามีความประเสริฐเลิศล้ำ แต่แล้วในชีวิตจริง ๆ กลับปฏิบัติตนตรงกันข้ามกับบุคคลที่พวกเขายกย่องสรรเสริญ

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

        หลักการจะแสนประเสริฐเพียงใดก็ไร้ค่า ถ้าไม่ทำ