คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน เติมอย่างไรก็ไม่เต็ม

291

การแสวงหาเงินทอง หรือครอบครองวัตถุนิยมได้มากที่สุดเป็นจุดหมายสูงสุดของผู้คนในยุคทุนนิยมเป็นอย่างมาก สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้หยิบยกหลักธรรมคำสอนว่าด้วยเรื่องของการบริโภคนิยมมาฝากดังนี้

เราต่างก็มีชีวิตอยู่ในยุคทุนนิยม หรือเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า “บริโภคนิยม”

กล่าวกันว่าในยุคนี้มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอต่อการกินการใช้ ทำไมจึงไม่พอ ? คำตอบก็เพราะว่า ในยุคบริโภคนิยมนั้น เราถูกกระตุ้นให้โลภ และบริโภคอยู่ตลอดเวลา

การบริโภค ในยุคบริโภคนิยมนั้นมี ๒ แบบ

๑. การบริโภคเพื่อสนองความต้องการปกติของร่างกาย

๒. การบริโภคเพื่อสนองกิเลสตัณหา อันถูกกระตุ้นขึ้นมาโดยผ่านกระบวนการทางการประชาสัมพันธ์

ลักษณะอันแยบยลของการบริโภคเพื่อสนองตัณหา ก็คือ การบริโภคแบรนด์ หรือตราสัญลักษณ์ของสินค้าชนิดนั้น ๆ ซึ่งเมื่อบริโภคแล้วก็จะทำให้ตัวตนทางวิญญาณได้รับการตกแต่งให้ดีขึ้น มีคุณค่ามากขึ้น การบริโภคที่ทำให้เราไม่อิ่ม ไม่พอ ก็คือ การบริโภคที่มีกิเลสตัณหาเป็นแรงจูงใจนี่เอง

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ตัณหาคือมหาสมุทรแห่งความต้องการ ที่เติมอย่างไรก็ไม่มีวันเต็ม เว้นเสียแต่ว่า เราจะพัฒนาปัญญาขึ้นมาจนรู้เท่าทัน เมื่อเท่าทันก็ไม่ต้องเติมและไม่ต้องตาม