คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน กวีดีเพราะด่า

460

เรามักจะพบว่า คนที่ประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งใช้คำด่า คำดูถูก เป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้ตัวเองลุกขึ้นสู้จนชนะใจตัวเองไปได้  สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้นำเอาบทกวีนิพนธ์เรื่อง ดีเพราะด่ามาฝากดังนี้

               ขอบคุณ ที่ช่วยด่า มาตลอด                  

ที่ช่วยสอด แส่เสือก เลือกกล่าวหา

สารพัด ความคิดเห็น ประเด็นดา

คนจับตา อยากรู้จัก หนักกว่าเดิม

                ขอบคุณ ขอบคุณ ขอขอบคุณ

ที่ช่วยหนุน ช่วยวิพากษ์ ถากถุยเถิม

งานทั้งหลาย ประดามี ที่ประเจิม

ได้คุณเติม คนจึงตื่น ดาดดื่นรู้

                ที่ฉันดัง เด่นโดด เพราะโจทก์ด่า

ธรรมดา จึงแปลบปลาบ วะวามหวู

ยิ่งคุณด่า ฉันยิ่งดัง เปรี้ยงปรังปรู

คุณคือครู พีอาร์ฉัน ทั้งนั้นเลย

                ขอบคุณ ขอบใจ อีกหลายครั้ง

ที่ช่วยตั้ง คำถาม ประณามเหวย

ยิ่งอิจฉา ยิ่งเหยียบย่ำ ให้ต่ำเตย

ฉันยิ่งเลย เลิศล่วง จากบ่วงมาร.