คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ดีเพราะด่า

270

คุณผู้ชมเคยได้ยินประโยคนี้หรือไม่ครับ “ทำก็โดนด่า ไม่ทำก็โดนด่า งั้นทำดีกว่า ระหว่างโดนด่า จะได้มีอะไรทำ” เป็นคำพูดติดตลกที่แฝงไปด้วยแรงกำลังให้เราฮึดสู้ สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์จึงได้หยิบยกวิธีฝึกจิตเพื่อทำงานในสังคมได้อย่างมีความสุขมาฝากดังนี้

คนที่อุทิศตนทำงานเพื่อสังคม จะต้องฝึกใจให้เข้มแข็งหนักแน่น เพราะหากหัวใจไม่เข้มแข็ง เมื่อก้าวออกไปทำงานเพื่อสังคมแล้วถูกเข้าใจผิด ถูกใส่ร้ายป้ายสีก็จะทนไม่ได้ สุดท้ายก็จะถอนตัวออกไปอย่างรวดเร็ว

คนทำงานเพื่อสังคม จะต้องเป็นคนที่ฝึกมองโลกในเชิงบวกให้เป็น เวลาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ หรือถูกเข้าใจผิด ทักษะการมองโลกในเชิงบวกจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา

เหมือนที่ท่านพุทธทาส ท่านเรียกว่าเป็นการได้ดีเพราะคำด่า หมายความว่า ต้องรู้จักเปลี่ยนคำด่า คำวิพากษ์วิจารณ์ หรือการใส่ร้ายป้ายสีมาเป็นการช่วยโฆษณาให้กับงานของเรา

เหมือนเมื่อครั้งที่ท่านวิวาทะเรื่อง จิตว่าง กับพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ จนคนตื่นเต้น สนใจกันทั้งเมือง บางกลุ่มก็มองว่าท่านเสียท่า แต่เมื่อเวลาผ่านไปท่านกลับบอกว่า การถูกมองต่างมุมคราวนั้นทำให้งานสอนเรื่องจิตว่างได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายออกไปในวงกว้างอย่างเหลือเชื่อ

การมองโลกในเชิงบวก จึงเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่คนทำงานเพื่อสังคมต้องฝึกให้เป็น