คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ศิลปะในการขอพร

340

ชาวพุทธหลายท่านมีความเชื่อ ความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเข้าใจว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นความอัศจรรย์ของศาสนา สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้แนะนำวิธีขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาฝากดังนี้

เมื่อไม่นานมานี้อาตมภาพได้ยินคน ๆ หนึ่งกำลังขอพร แต่ช่างน่าเสียดายเหลือเกินว่าพรที่เขาขอนั้นเป็นพรที่แสนจะตื้นเขิน เพราะเขาขอว่า “หากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง ขอให้ข้าพเจ้าจงถูกหวยด้วยเถิด”

การขอเช่นนี้หากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คงไม่อยากช่วย เพราะเป็นการขอที่ดูถูกความสามารถของท่านเกินไปหน่อย

ดังนั้นวันนี้อาตมภาพจึงขอมาแนะนำวิธีที่เราจะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียใหม่ เป็นการขอเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ใช้ความสามารถของท่านอย่างเต็มที่และเป็นการขอที่หวังผลได้จริง ๆ ที่นี่และเดี๋ยวนี้เพราะเป็นการขอจากตัวเราเอง พรที่เราจะขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แก่

๑. ขอให้ข้าพเจ้าเมื่อยังอยู่ในวัยเยาว์ จงได้พบครูบาอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตร

๒. ขอให้ข้าพเจ้าเมื่ออยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัว จงเป็นคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอย่างสูงสุด

๓. ขอให้ข้าพเจ้าเมื่ออยู่ในวัยชรา จงเป็นคนที่จากโลกนี้ไป โดยทิ้งประโยชน์สุขที่ได้ทำไว้แก่เพื่อนมนุษย์เป็นอนุสาวรี

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                พรอันประเสริฐที่สุด คือ พรที่เรามอบให้แก่ตัวเราด้วยมันสมองสองมือของเราเอง