คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน พุทธประวัติสำหรับวัยรุ่น (๓)

281

ถ้าได้ศึกษา “พุทธประวัติ”  ก็จะเห็นได้ว่ามีเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับ “พญานาค” อยู่หลายช่วงหลายตอน สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้หยิบยกคำถามของชาวต่างชาติคนหนึ่งซึ่งสนใจในพุทธประวัติกับพญานาคมาอธิบายและให้ความรู้ ดังนี้

เมื่อฝรั่งต่างชาติมาศึกษาพระพุทธศาสนา เขามักจะมาพร้อมคำถามมากมาย เช่นคำถามล่าสุดที่ฝรั่งชาวอังกฤษถามอาตมภาพว่า ทำไมในพุทธประวัติ มีพญานาคมาเกี่ยวข้องบ่อยจังเลย เป็นต้นว่า

ตอนที่พระโพธิสัตว์ก่อนแต่จะตรัสรู้ได้ลอยถาดทวนกระแสน้ำ จากนั้นพอถาดทองคำจมลงไปได้บาดาล พญานาคตัวหนึ่งจึงตื่นขี้นมาพร้อมกับอุทานว่า มาตรัสรู้อีกองค์หนึ่งแล้วหรือ เมื่อวานก็เพิ่งตรัสรู้ไปหยก ๆ อย่างนี้เป็นต้น

ต่อคำถามนี้มีผู้รู้ทางพุทธศาสนาอธิบายว่า พญานาคน่าจะได้แก่ คนทั่วไปที่ยังจ่อมจมอยู่ในกองกิเลส พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้กี่องค์ กี่องค์ก็ไม่สนใจ ส่วนใครก็ตามที่พอรู้ว่า มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกก็จึงเกิดแรงบันดาลใจใฝ่ธรรม ลุกขึ้นมาศึกษาหาความรู้พากันประพฤติปฎิบัติธรรมจนได้ประโยชน์จากพระธรรมคำสอนตามสมควร

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                หลับใหลเกินเวลามานานแล้ว         พ่อนาคแก้วตื่นเถิดจงเปิดหู

ฟังสิฟังพระสัจธรรมจากคำครู                        อย่าปิดหูปิดตาอย่าปิดใจ