คณะแพทยศาสตร์ มอ. ร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัยในหลวง ร. 9

915

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมใจกันจุดเทียน แสดงความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 และแปรอักษรเปลวเทียนเป็นเลขเก้าไทยอย่างสวยงาม

การแสดงความอาลัยครั้งนี้ จัดขึ้นบริเวณลานด้านหน้าอาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เมื่อเวลา 19 นาฬิกา 9 นาที ของวันที่ 24 ตุลาคม

โดยมีคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียน และแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทย เพื่อแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงาน  “๙ เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึก ในใจไทยทั่วกาล”

โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีจุดเทียน และกล่าวแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนที่จะขึ้นสักการะวิหารหลวงปู่ทวด และจุดเทียนเล่มแรก

จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธี ได้พร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และมีการจุดเทียนต่อๆกันไป พร้อมร่วมกันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด บทเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม บทเพลงเดินตามรอยเท้าพ่อ และจบด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยทั้งหมดพร้อมใจกันก้มลงกราบ อย่างพร้อมเพรียง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9