จ.พิจิตร จัดเรียงต้นดาวเรืองเป็นข้อความ “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย” เพื่อแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

505

จังหวัดพิจิตรนำต้นดาวเรืองที่ออกดอกสีเหลืองสวยงามจัดเรียงเป็นข้อความพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ช่วยกันนำต้นดาวเรืองไปจัดเรียงไว้ที่ลานเอนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสากเหล็ก

โดยบริเวณนี้แบ่งพื้นที่เป็น 3 แปลง ด้านบนจัดเรียงต้นดาวเรืองเป็นสัญลักษณ์รูปโบว์แสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านล่างเป็นเลข 9 ไทย ส่วนด้านซ้ายเป็นข้อความ “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย”

ขณะนี้ต้นดาวเรืองเริ่มออกดอกสีเหลืองสวยงาม ซึ่งทางเทศบาลตำบลสากเหล็กได้ร่วมใจจัดทำขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย