ช่อง 7 สี ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดระฆังโฆสิตารามฯ

914

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐิน ประจำปี 2560 ให้แก่ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมี คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  บริษัทผู้ผลิต และนักแสดง  รวมถึงพนักงานช่อง 7 ได้เชิญไปร่วมพิธีถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครฯ  โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,328,712 บาท ในการนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และ โรงเรียนโฆษิตสโมสร โรงเรียนละ 100,000 บาท และโรงเรียนพระปริยัติธรรม พรหมรังษี วัดระฆังโฆสิตาราม จำนวน 50,000 บาท เมื่อวันก่อน

 

 

ชาว 7 สีร่วมงาน ถวายผ้ากฐินพระราชทาน