มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จุดเทียนแปรอักษรเลข ๙ แสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

1096

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดพิธีแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมจุดเทียนแปรอักษรเป็นเลข 9 ไทย

การจัดงาน มทร.อีสาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย มีขึ้นช่วงหัวค่ำวานนี้ (16 ต.ค.60) มีผู้ร่วมแสดงความอาลัยกว่า 10,000 คน โดยมีการฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีการแสดงชุด “มทร.อีสาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” และการแสดงชุด “แสนอาลัย น้อมใจส่งเสด็จ พระภูมินทร์” จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลง “ครองแผ่นดินโดยธรรม”  เพลง “โคราชอาลัยพ่อหลวง” และเพลง “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง”  โดยกำปั่น บ้านแท่น ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้นำการขับร้อง ก่อนที่ผู้ร่วมงานทุกคนจะแปรอักษรเป็นเลข 9 ไทย พร้อมข้อความ “มทร.อีสาน น้อมส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย”

กิจกรรมในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ซึ่งมีความหมายว่า “ชาวราชมงคลทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่า ได้รับพระราชทานชื่ออันเป็นมงคลจากพระราชา” และพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำพระองค์ เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล