จิตอาสาชาวไทยพุทธ-มุสลิม อ.บาเจาะ ร่วมแปรอักษรเป็นเลข ๙ แสดงความอาลัย

614

ทหาร ตำรวจ ชาวไทยพุทธและมุสลิม ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทย แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่ลานสนามวัดเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จิตอาสาเฉพาะกิจในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ของตำบลปะลุกาสาเมาะ พร้อมทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น และชาวไทยพุทธและมุสลิม 250 คน ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทย พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

จากนั้นทั้งหมดได้ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ในบริเวณวัดเชิงเขา และบริเวณพื้นที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของ ตำบลปะลุกาสาเมาะ โดยจิตอาสาเฉพาะกิจในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน ของตำบลบาเระใต้ ได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลาทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นายอำเภอบาเจาะ บอกว่า การเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งกำหนดไว้ที่วัดเชิงเขา ขณะนี้การจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยทางอำเภอบาเจาะได้จัดเตรียมดอกไม้จันทน์ไว้ทั้งสิ้น 999 ดอก และจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป