จ.เพชรบูรณ์ จัดพิธีบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร ประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง

589

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร ประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง

ที่บริเวณลาน หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง โดยมีพระราชปริยัติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธี

โดยพิธีเริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จุดธูปเทียนบูชาเครื่องบวงสรวง โปรยข้าวตอกดอกไม้ จากนั้นพราหมณ์ประกอบพิธีและพระราชปริยัติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ เจิมนพปฎลสุวรรณฉัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปิดทองนพปฎลสุวรรณฉัตรทั้ง 9 ชั้น และคล้องพวงมาลัยจากนั้นอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล                 อดุลยเดช ประดิษฐานภายในพระเมรุมาศจำลองเป็นอันเสร็จพิธี

ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียงการประดับประดา ตกแต่งให้สมบูรณ์ที่สุด