อดีตทหารชาวอังกฤษวิ่ง 900 กม. จากพระตำหนักภูพิงคฯ – วังไกลกังวล แสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

752

อดีตทหารชาวอังกฤษ ออกวิ่งจากพระตำหนักภูพิงค ราชนิเวศน์ ถึงวังไกลกังวล รวมระยะทาง 900 กิโลเมตร เพื่อระดมทุนร่วมสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราชและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

นายคริสโตเฟอร์ เมย์นาร์ด อดีตนายทหารชาวอังกฤษ วัย 37 ปี ก้มกราบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านหน้าพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนออกวิ่งพร้อมกับลูกชายและเพื่อนๆ โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทาง 900 กิโลเมตร ในโครงการ “The Great King’s Home Run”  เพื่อรับบริจาคเงินสมทบทุนสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” โรงพยาบาลศิริราชและเป็นการแสดงความอาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

นายคริสโตเฟอร์ บอกว่าได้แต่งงานกับภรรยาชาวไทยและอาศัยอยู่ที่อำเภอหัวหิน ตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้รับรู้ถึงความจงรักภักดีของคนไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้เคยศึกษาพระราชกรณียกิจ ทำให้ทราบว่าพระองค์ท่านทรงงานหนักตลอด 70 ปี เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย

สาเหตุที่นายคริสโตเฟอร์ เลือกที่จะวิ่งจากพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานอย่างหนักตลอดหลายปี ส่วนจุดหมายปลายทางที่พระราชวังไกลกังวล เพราะเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านทรงโปรด และเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน ซึ่งจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางที่เลือกในครั้งนี้ ก็เพื่อสื่อความหมายถึงความสำคัญของสถานที่ทั้งสองแห่ง

นายคริสโตเฟอร์มีกำหนดการวิ่งรวมระยะทาง 900 กิโลเมตร ถึงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 25 ตุลาคมและเตรียมร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัยที่หน้าวังไกลกังวล พร้อมกับชาวหัวหินในช่วงค่ำของวันที่ 25 ตุลาคม