นิทรรศการจากภูเขาถึงเจ้าพระยา จำลองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

441

โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี จัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง จำลองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามโคก ตำบลป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ร่วมกันจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง “จากภูเขาถึงเจ้าพระยา ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จำลองลานหน้าโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร มีการปลูกข้าว การทำฝายชะลอน้ำ กังหันน้ำชัยพัฒนา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้หลักการทำการเกษตร และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นางนิชานันท์ ราวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก กล่าวว่า กิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อแสดงความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานแนวทาง เพื่อให้คนไทยมีอาชีพ สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้

นอกจากนิทรรศการแล้วยังได้ร่วมกันนำต้นดาวเรืองและสิ่งของต่างๆ มาจัดเรียงเป็นรูปต้นไม้ขนาดใหญ่ ตรงกลางต้นมีเลข 9 ไทย พร้อมข้อความ “สามโคก อบจ.ปทุมฯ” ล้อมรอบด้วยรูปหัวใจขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9