บรรยากาศเข้ากราบถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

310

บรรยากาศวันแรกหลัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประดิษฐาน ณ ซุ้มที่กำแพงพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ได้กราบถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พสกนิกรจากทั่วประเทศมุ่งหน้ามาที่พระบรมหาราชวังอีกครั้ง

 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความรู้สึกส่วนหนึ่งจากหัวใจของประชาชน เกือบ 1 ปีเต็ม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต

วันนี้พสกนิกรของพระองค์ท่านมุ่งหน้ากลับมาที่พระบรมมหาราชวังอีกครั้ง หลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระรูปเดียวกับที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท มาประดิษฐาน ณ ซุ้มกำแพงพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่มีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ได้วางพวงมาลัยกราบถวายสักการะตลอด 24 ชั่วโมง

คุณยายอ่อน แสนศิลา เดินทางมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกวันเธอจะก้มลงกราบพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะคิดว่าอาจไม่มีโอกาสเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวัง จนวันนี้ถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของหญิงชรา 86 ปี

เสียงบรรเลงไวโอลินในเพลงแสงเทียน เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงแรกของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในปีพุทธศักราช 2498  ดังขึ้นตลอดช่วงบ่าย ริมกำแพงพระพระบรมมหาราชวัง จากกลุ่มนักดนตรีอาสาสมัคร กว่า 1 ปีเต็มหลังการเสด็จสวรรคต ทุกวันพวกเขาจะอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ เดินทางไปบรรเลงตามสถานที่สำคัญ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ วันนี้พวกเขาตัดสินใจกลับมาที่พระบรมมหาราชวัง ศูนย์กลางจิตใจของชาวไทยอีกครั้ง

ไม่ว่าการเดินทางมาที่พระบรมหาราชวัง เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่เท่าไหร่ แต่ความรู้สึกในใจประชาชนของพระองค์ ล้วนไม่ต่างกัน

                                                                                                     ธัญญารัตน์ ถาม่อย  

                                                                                                           รายงาน