พระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากชาร์โคล ยาวที่สุดในโลก

807

สุวิทย์ ใจป้อม ศิลปินชาวเชียงรายผู้เคยสร้างประวัติศาสตร์วาดพระบรมสาทิสลักษณ์ พระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 9 ความสูง 2 เมตร ยาว 15 เมตร ด้วยเทคนิคเกรยอง เมื่อปี 2554 ได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ ด้วยการวาดพระบรมสาทิสลักษณ์จากชาร์โคล ความสูง 2 เมตร 20 เซนติเมตร ยาวถึง 20 เมตร  เพื่อร่วมแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย

ต้นสัก  ต้นโมกข์  ต้นยางพารา  ต้นองุ่นและต้นสาปเสือ เป็นไม้ 5 ชนิด ที่คุณสุวิทย์ ใจป้อม นำมาเผาเป็นถ่านเพื่อใช้เป็นวัสดุในการวาดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากเป็นจากวัสดุธรรมชาติ หาได้ง่ายในท้องถิ่นและให้สีเข้มสวยงาม เปรียบเสมือนพระจริยวัตรของในหลวงรัชกาลที่9 ที่ทรงเป็นแบบอย่างเรื่องความเรียบง่ายให้พสกนิกรเสมอมา

ไม้ที่ผ่านกระบวนการทำเป็นถ่านหรือชาร์โคล ถูกนำมาวาดเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ทรงพระราชสมภพจวบจนเสด็จสวรรคต ลงบนผืนผ้าใบขนาดความสูง 2 เมตร 20 เซนติเมตร ยาว 20 เมตร  นับเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์จากเทคนิคชาร์โคลที่ยาวที่สุดในโลก โดยคุณสุวิทย์ได้ใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานนี้เพียง 3 เดือนเท่านั้น

พระบรมสาทิสลักษณ์พระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 9 ผืนนี้ ถูกนำมาตั้งไว้ใจกลางกรุงเทพมหานครบริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในนิทรรศการ Still On My Mind ในดวงใจนิรันดร์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่2 ถึง 31ตุลาคมนี้ เพื่อให้พสกนิกรได้ชื่นชมพระอัจฉริยะภาพในด้านต่างๆ ตลอดจนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประเทศชาติ และยังมีผลงานพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากหลากหลายเทคนิค อาทิ สีน้ำ,สีน้ำมัน,สีอะคริลิค,สีพาสเทล และสื่อผสม จาก 74 ศิลปิน  รวม 99 ผลงาน จัดแสดงในนิทรรศการนี้

แม้ว่าศิลปินแต่ละคนจะใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์พระบรมสาทิสลักษณ์ที่แตกต่างกัน  แต่ทุกคนล้วนมีใจเป็นหนึ่งเดียว คือการได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเป็นครั้งสุดท้าย

                                                                                                      ญาณิชสา  ศิริมูลกุล

                                                                                                              รายงาน